Strona Główna Mapa Strony Drukuj Forum English
Portal Funduszy Strukturalnych
INTERREG
 
 

 


Poleć znajomemu
Nadawca
Adres email odbiorcy
Format wiadomości
Opis

 

 

Wiadomości

UWAGA!

Od 16 lutego 2009 roku wszelkie informacje i dokumenty związane z perspektywą 2007 - 2013 nie będą publikowane w  portalu Fundusze Strukturalne www.funduszestrukturalne.gov.pl i serwisach poświęconych PO 2004-2006.

Pragniemy również poinformować, iż  informacje i dokumenty dotyczące perspektywy 2007-2013  znajdujące się do tej pory w ww. serwisie   będą stopniowo kasowane

Powstał nowy Portal Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013: zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: http://www.interreg.gov.pl/

Pierwszy program z perspektywy 2004-2006 rozliczony2011-04-01
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 2004-2006 Polska-Słowacja to pierwszy w Polsce program z perspektywy finansowej 2004-2006, który otrzymał końcową wypłatę z Komisji Europejskiej. Tym samym Komisja Europejska potwierdziła jego prawidłowe rozliczenie. Program jest zarządzany przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
O efektach i przyszłości programów współpracy terytorialnej w Polsce2010-11-22

O efektach i przyszłości programów współpracy terytorialnej w Polsce

- Dyskusja na temat przyszłości programów współpracy terytorialnej jest konieczna. Wpisuje się ona w szerszą debatę nad przyszłością polityki spójności. Zależy nam na tym, by nadać jej ton i dlatego musimy występować z własnymi inicjatywami – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman otwierając konferencję "Programy współpracy terytorialnej z udziałem Polski - doświadczenia i przyszłość". Odbyła się ona 18 listopada 2010 r. w Warszawie.

Znamy już efekty współpracy transgranicznej polskich regionów w okresie 2004-20062010-10-15

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego typu ex-post pt. Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006. Badanie miało charakter przekrojowy oraz porównawczy i dotyczyło siedmiu programów transgranicznych Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA z udziałem Polski, tj. trzech programów na granicy niemieckiej, dwóch na granicy południowej z Czechami i Słowacją oraz dwóch na granicy wschodniej obejmujących Białoruś i Ukrainę oraz Litwę i Obwód Kaliningradzki. Wszystkim beneficjentom oraz instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania Programów INTERREG III A serdecznie dziękujemy za udział w badaniu, którego przeprowadzenie bez Państwa pomocy nie byłoby możliwe.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego ex post Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2004-20062010-01-15
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dotyczącym Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA / Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego ex post Programu BSR 2004-20062009-12-17

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dotyczącym oceny efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych  w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego).

Przetarg nieograniczony na opracowanie i wykonanie map w wersji elektronicznej, drukowanej ściennej i składanej, przedstawiających obszary wsparcia Programów: Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006 i 2007-2013 oraz EWT i EISiP 2007-20132009-09-14

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania map w wersji elektronicznej, drukowanej ściennej i składanej, przedstawiających obszary wsparcia Programów: Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006 i 2007-2013 oraz Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013. 

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!2009-08-13

Realizujesz ciekawy projekt – pochwal się nim!

Zachęcamy wszystkich Beneficjentów Funduszy Europejskich do szerszego pokazania swoich projektów oraz podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie ich realizacji. Czekamy na opisy projektów, które realizowaliście Państwo przy wsparciu z Funduszy Europejskich zarówno w poprzedniej jak i w obecnej perspektywie finansowej. Liczymy, że prezentacje Państwa projektów wzbogacą, prowadzony przez nas, serwis internetowy Mapa Dotacji UE.

Wyłoniono Wykonawcę badania pt. „Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego)”2009-07-17
W związku z zakończeniem oceny ofert, Komisja oceniająca zdecydowała o wyborze  Grupy Doradczej Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN Paweł Kościelecki, jako Wykonawcy badania.Wpłynęło łącznie 14 ofert.
Zaproszenie do składania ofert na badanie ewaluacyjne w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego)2009-06-22

Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na badanie ewaluacyjne pt. " Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego).

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego nt. oceny wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym2009-06-02

Zapraszamy do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004 -2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i  terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 

 
 


Co to jest INTERREG III ?
INTERREG IIIA
INTERREG IIIB
INTERREG IIIC
ESPON
INTERACT
Punkty Kontaktowe
Akty prawne
Finansowanie
Poszukiwanie partnerów projektowych
Promocja projektu
Kontrola finansowa projektów
Kontrola i nieprawidłowości
Materiały promocyjne
Polska pięknieje
Archiwum

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
Copyright © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: (22) 461 30 00